m88 top10bookie

m88 top10bookie

10 Dạy hành động cơ bản về đào tạo bóng đá _7KsZtMK9

Ngày 2022-11-10 08:38     HITS: 141

10 Dạy hành động cơ bản về đào tạo bóng đá _7KsZtMK9

10 Dạy hành động cơ bản về đào tạo bóng đá 10 Các mục tiêu đào tạo và đào tạo hành động cơ bản và điểm đào tạo 1.

1.

Sử dụng chân của bạn để rê bóng tại chỗ để đến gần hơn với bóng tại chỗ.

2.

Nhanh chóng bắt đầu bóng.

3.

Biến cơ thể để thay đổi.

4.

Nâng chân của bạn.

5.

Làm đầu và chân của bạn.

Điểm và khó khăn trong giảng dạy 1.

Nhảy vào vị trí.

2.

Xoay cơ thể.

3.

Thay đổi bàn chân của bạn để dừng bóng.

Bức ản

Powered by m88 top10bookie @2013-2022 RSS地图 HTML地图