தஞ்சாவூர் அன்னை சத்யா விளையாட்டரங்கில் வாக்காளர் உறுதிமொழி நிகழ்ச்சி

தஞ்சாவூர் மே 10

தஞ்சாவூர் அன்னை சத்யா விளையாட்டரங்கில் வாக்காளர் உறுதிமொழி நிகழ்ச்சி மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் என். சுப்பையன், இ.ஆ.ப. அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. ஏராளமான மாணவர்கள், அலுவலர்கள் உடன் உள்ளனர்.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*